Ny informationsfolder om certificering i statsskovene

17-12-2009

Folderen er primært tiltænkt eksterne entreprenører mv., som er beskæftiget på Skov- og Naturstyrelsens arealer.

Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet informationsfolderen "Certificering i statsskovene - hvad betyder det for dig?". Folderen er primært tiltænkt eksterne entreprenører mv., som er beskæftiget på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Ambitionen er at sikre alle korrekte informationer til entreprenører, som færdes og arbejder i den certificerede statsskov.

Skov- og Naturstyrelsens skove er certificeret efter de to ordninger for skovcertificering, der findes i Danmark (FSC og PEFC). Når en skov er certificeret, betyder det, at driften lever op til nogle særlige regler om bæredygtig skovdrift. Skovejeren kan så sælge træet fra skoven som certificeret. Køberen af træet kan være sikker på, at skovdriften lever op til certificerings-reglerne.

Læs eller download folderen på