Nye friluftsmuligheder på Fyn

En hundeskov ved Flyvesandet, er et af de i alt 58 projekter, der fik tildelt midler fra en særlig pulje, som Miljøministeriet administrerer.

På landsplan er der givet tilsagn om støtte til i alt 58 projekter, der alle bygger på forslag, som er kommet fra borgere, kommuner, foreninger og organisationer.

”Med de 58 nye projekter giver vi befolkningen flere og bedre naturoplevelser, og dermed styrker vi friluftslivet. Pengene går til danskernes egne friluftsønsker, og dét tror jeg vil gøre projekterne endnu mere populære”, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

I alt er der 12 millioner kroner i puljen. De første 6 millioner kroner afsættes nu til 58 projekter, det svarer til ca. 100.000 kr. per projekt. 15 af de 58 friluftsprojekter er lokaliseret i det sydlige Danmark.

Der er afsat i alt kr. 50.000 til den nye hundeskov ved Flyvesandet.

De mange nye stier, naturlegepladser, overnatningssteder etc. kan ses påSkov- ogNaturstyrelsens hjemmeside under Bedre friluftsliv , hvor man også kan finde oplysninger om lokale kontaktpersoner i alle landets regioner.

Yderligere oplysninger:

Forstfuldmægtig Lars Bendix Poulsen, Skov- og Naturstyrelsen, tlf. 72 54 23 11, mobil: 25 38 42 98, e-mail:

Pressemedarbejder Thomas Hag, departementet. Tlf.: 72 54 60 41,

Yderligere oplysninger om det fynske projekt:

Naturvejleder Jesper Vagn Christensen, tlf.: 62 65 17 77, mob 21 49 00 28, mail: