07-12-2009

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg inviterer alle interesserede til "Åben Klimaskov", hvor man selv kan være med til at genplante planeten.

Genplant planeten: Ny klimaskov ved Aalborg

Klimaskoven vokser. Foto: SNS

Genplant planeten
Genplant Planeten er et klimaprojekt, som inviterer skolebørn over hele landet ud for at plante mange træer i efteråret 2009 - i forbindelse med FN´s Klimatopmøde i december 2009. Målet er at vise (skole-)børn, at de selv kan gøre noget aktivt for at komme klimaforandringerne i møde - og samtidig sætte fokus på, at træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ er en del af løsningen på klimaproblemet.

Træplantningerne bliver til ved, at skovene stiller med jord og træer, skolerne sørger for transport og lærerkræfter og projektet "Skoven i Skolen" koordinerer aktiviteterne.

OBS: Alle kan være med og plante sit eget træ!

Søndag d. 6. dec. kl. 10 - 15 holder vi "Åben Klimaskov", hvor ALLE kan komme og være med til at hjælpe vores trængte planet. Kom og plant et eller flere træer i en skov, der kommer til at stå, også når dine tip-tip-tip oldebørn besøger den. Tag familen eller naboen med og mød op, vi har træer, spader - og kaffe over bålet, hvor du også kan bage en pandekage.

Klimaskoven ligger 850 m nord for Svenstrup. Kør ad Kirkedalen, en sidevej til Skipper Clementvej. Skoven ligger ud for Kirkedalen 30.

Klimaskoven - en ny del af Drastrup skov

Klimaskoven vokser. Foto: SNS

Op til FN's Klimatopmøde har der været ivrig aktivitet i Klimaskoven, som er den nyeste del af Drastrup Skov. Skoleklasser fra hele kommunen har myldret rundt og plantet træer på det 4 ha store areal, der er udlagt som Klimaskov.

Alle skoleklasser i kommunen har fået tilbud om at deltage i plantningen – at få "deres egen lille skov", de kan følge i skoleårene, og rigtig mange har taget udfordringen op. Den officielle markering finder sted under festlige former den 2. december kl. 11.00-12.30 i Klimaskoven.

Drastrup Skov er et stort, nyt skovområde, der er anlagt som statslig, bynært skovrejsning i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg, Aalborg Kommune, og Aalborg Vandforsyning. Det langsigtede mål er skovrejsning på ca. 600 ha, et areal der størrelsesmæssigt svarer til ca. 1000 fodboldbaner. I øjeblikket er der nået ca. 300 ha.

Klimaskoven om 300 år
Hovedtræarten i Klimaskoven bliver bøg, men med iblanding af lind, ask, skovelm, fuglekirsebær og spidsløn. Klimaskoven vil blive drevet efter principperne om naturnær skovdrift. Målet er en varieret skov med træer i alle aldre og med bøg som hovedtræart. Der vil blive tyndet ud, men mange bøge vil først blive skovet ved modenhed når de er omkring 120 år. Imidlertid vil omkring 20 bøge på det 4 ha store areal får lov at stå helt til de falder om af ælde - i praksis når de er omkring 300 år eller mere. Så børnene fra skolerne i Aalborg har virkelig plantet for fremtiden. Og undervejs vil selvsåede træer skabe fremtidens varierede skov.

Børnene hører om træer og klima. Foto SNS