Natur og Miljø 2009

Danmarks Miljøundersøgelser ved Århus Universitet har 2. december offentliggjort "Natur og Miljø 2009

Danmarks Miljøundersøgelser ved Århus Universitet har 2. december offentliggjort "Natur og Miljø 2009". "Natur og Miljø" er en samlet analyse af naturen og miljøets tilstand og udvikling. Natur og Miljø 2009 er den femte danske miljøtilstandsrapport. Rapporten består af to dele: Del A giver overblikket via en tværgående analyse af naturens og miljøets tilstand i Danmark - set i et globalt perspektiv, mens del B er et netbaseret opslagsværk med faktuel information om naturens og miljøets tilstand.

Læs rapporten på www.dmu.dk