Vandremuslingens forekomst i Gudenåen og dens betydning for vandløbssystemet er blevet undersøgt, og fremlægges i to rapporter om Vandremuslingen i Gudenå-systemet - rapporter om muslingens påvirkning af miljøet og status for dens udbredelse i 2009.

Vandremuslingen er invasiv art, der stammer fra det sydøstlige Europa. Vandremuslingen er meget effektiv til at filtrere vandet, og det er sandsynligvis forekomsten af vandremusling, der er årsag til at vandet i Gudenåen er det klareste i flere årtier. Når vandet bliver klarere betyder det at livsgrundlaget for planter og dyr i åen ændres. Der vil være en øget plantevækst og sammensætningen af fiskearter vil ændres.

Vandremusliger danner tætte bestande og kan helt dække bunden. Foto: Per Grøn Vandremuslingen sætter sig på hård bund, det vil sige f.eks. sten, stolper, sluser, rør, bådskrog, andre muslinger og kan her fuldstændig dække disse. Det er meget omkostningsfuldt at fjerne muslingerne og en total fjernelse vil ikke være mulig, da der altid vil være muslingelarver, der vil sætte sig når pladsen bliver ledig.

Det vil ikke være muligt at udrydde vandremuslingerne, og det er derfor vigtigt at vi undgår at sprede muslingen længere op i Gudenåen, og de omkringliggende søer samt til andre vandløbssystemer.

Hvis du vil vide mere om vandremuslingen se: