Planlægning over grundvand

21-12-2009

En kommune må ikke forbyde brug af lovlige sprøjtemidler i et nyt byområde via en lokalplan eller en servitut - for på den måde at beskytte grundvandsreserverne under det nye byområde.

En kommune må ikke forbyde brug af lovlige sprøjtemidler i et nyt byområde via en lokalplan eller en servitut - for på den måde at beskytte grundvandsreserverne under det nye byområde.

Det har By- og Landskabsstyrelsen fastslået efter en juridisk analyse. En lokalplan eller en servitut, der forbyder lovlige sprøjtemidler, er i strid med EF-traktaten, fordi der bliver tale om en teknisk handelshindring og konkurrenceforvridning.

Baggrunden for analysen er, at bl.a. Favrskov Kommune har foreslået, at man i en servitut for et byområde kunne forbyde brug af sprøjtemidler, for på den måde at få mulighed for at byudvikle hen over grundvandsreserver.

By- og Landskabsstyrelsen understreger, at man vil hjælpe kommunerne med byudvikling, men de værktøjer, som kommunerne anvender til planlægning med respekt for grundvandet, skal være i overensstemmelse med gældende dansk ret. Og hvis der ikke er fare for grundvandet, skal en kommune have mulighed for at byudvikle på det pågældende område.

Læs By- og Landskabsstyrelsens vurdering