Regntæt computer ud i naturen

14-12-2009

Vandtætte computere skal erstatte pen og papir, når By- og Landskabsstyrelsens biologer drager i felten for at registrere Danmarks botanik. Planternes navne overføres efterfølgende automatisk til en database på kontoret. Systemet sparer tid og gør risikoen for fejl mindre.

Vandtætte computere skal erstatte pen og papir, når Naturstyrelsens biologer drager i felten for at registrere Danmarks botanik. Planternes navne overføres efterfølgende automatisk til en database på kontoret. Systemet sparer tid og gør risikoen for fejl mindre.

Det er målet med et nyt pilot-projekt, hvor By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre i de kommende måneder afprøver en række forskellige robuste bærbare computere i naturovervågningen.

Snart er det slut med at ærgre sig over tabte blyanter, knækkede stifter og viskelæder på regnvådt papir, der alt sammen bidrager til at gør det besværligt at få de videnskabelige notater om naturen med hjem på kontoret. I stedet skal biologerne medbringe to kilo elektronik i en bæresele, når feltarbejdet begynder til foråret.
”Feltcomputeren er en stor forenkling, der skal gøre overvågningsarbejdet mere enkelt og effektivt, så vi har tid til at besøge flere forskellige naturområder. Tidligere skulle alle observationer på de mange skemaer indtastes i computeren hjemme på kontoret, og bagefter skulle vi bruge tid på at kontrollere, at vi ikke havde lavet fejl. Nu skal vi bare taste rigtigt, når vi er ude i felten,” siger biolog Anne-Vibe Jensen fra By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Ribe.

Feltcomputerne, som i dag bl.a. anvendes af forsvaret, er 100 pct. vandtætte og kan tåle den hårdhændede behandling i felten. De koster fra 5.-25.000 kroner stykket. Softwaren er udviklet af By- og Landskabsstyrelsen og Kort og Matrikelstyrelsen i et tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal.

Projektet er iværksat i forbindelse med udviklingen af et nyt natur- og miljøovervågningsprogram, og det er håbet at erfaringerne kan danne grundlag for udvikling af lignende løsninger indenfor den øvrige del af natur- og miljøovervågningsprogrammet.

Fakta: Miljøcentrene registrerer vegetationen i 28 forskellige naturtyper på i alt 1075 større og mindre naturlokaliteter i hele landet. I perioden 2004-2009 er 324 lokaliteter blevet besøgt hvert år, og 761 er besøgt 1 gang i perioden. I hvert område er udlagt 20, 40 eller 60 målepunkter, hvor planterne noteres ned og ændringerne følges. Det er de 7 miljøcentre der står for overvågning med hjælp fra eksterne konsulenter. Resultaterne indgår i det nationale overvågningsprogram NOVANA. Læs mere om naturovervågning på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside: www.blst.dk/overvågning .


Yderligere oplysninger:
Anne-Vibe Jensen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Ribe, 72 54 85 77