Nye regler om regulering af fugle

18-12-2009

Den 1. januar 2010 strammes vildtskadebekendtgørelsen. Det betyder, at der fra årsskiftet skal en tilladelse til forud for al regulering af naturligt forekommende fugle.

Den 1. januar 2010 strammes vildtskadebekendtgørelsen. Det betyder, at der fra årsskiftet skal en tilladelse til forud for al regulering af naturligt forekommende fugle. Tilladelsen udstedes af Skov- og Naturstyrelsen.

Også ejere af erhvervsmæssigt drevne gartnerier, frugthaver, frugtplantager og ejere af marker med erhvervsmæssig produktion af grøntsager, der hidtil har kunnet regulere stære, ringduer og råger uden en forudgående tilladelse, skal fra 1. januar søge om tilladelse hos Skov- og Naturstyrelsen. Pr første januar bliver det også muligt at få tilladelse til at regulere krager.

Stramningen af vildtskadebekendtgørelsen nuancerer desuden kravene til indretning af de fælder, der bruges til at fange både pattedyr og fugle. Det betyder bl.a., at indgangshullet bliver mindre for at minimere bifangst. De nye regler giver endvidere øgede muligheder for at regulere invasive arter. Invasive arter er arter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt – f.eks. ved at rydde reder for æg og unger. For at sikre hjemmehørende dyr og planter er det vigtigt, at de invasive arter bekæmpes.

Yderligere information