Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg får handicap-pris

15-12-2009

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg og Vilsted Sø-projektet har modtaget Vesthimmerlands kommunes tilgængelighedspris for et godt projekt med mange muligheder for handicappede.

Handicapbåd på Vilsted sø

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg og Vilsted Sø-projektet har modtaget Vesthimmerlands kommunes tilgængelighedspris for et godt projekt med mange muligheder for handicappede.

Vesthimmerlands kommunes handicapråd har for første gang uddelt rådets tilgængelighedspris på 25.000 kr. Prisen er gået til Vilsted Sø-projektet repræsenteret af Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg, der forvalter Nordjyllands største ferskvandssø for ejeren, Aage V. Jensens Fonde. Naturstyrelsen overtog naturgenopretningsprojektet fra Nordjyllands Amt ved kommunalreformen og har fortsat arbejdet med at gøre området på 451 ha sø og 479 ha grønne enge til et rekreativt paradis og til et naturområde i superligaen.

"Vilsted Sø er et pionerprojekt, hvad angår tilgængelighed for handicappede. Projektet her i Vesthimmerland kan med rette tjene som mønstereksempel for andre rekreative områder landet over."

Således udtalte formanden for handicaprådet, Ella Holm Hansen, ved prisoverrækkelsen på bredden af Vilsted sø, onsdag d. 9. dec. 2009. Til stede var også Bodil Holm, der er kørestolsbruger og ofte benytter faciliteterne ved Vilsted Sø. Hun er også meget glad for de muligheder, som projektet har åbnet for kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede. De to handicapbåde, hjemmehørende i Vilsted havn, har ikke mindst været udslagsgivende for rådets pristildeling.

Skovfoged Leif Lyngsø, Naturstyrelsen – Aalborg, modtog prisen på projektets vegne som ansvarlig for områdets drift og videreudvikling af handicaptilbudene ved søen. Handicapbådene blev oprindelig anskaffet i England, der har lang tradition med handicapsejlads. Midlerne kom fra Aage V. Jensens Fonde og det EU-støttede Moparc-projekt for øget tilgængelighed til naturen. Landinspektør Martin Nissen Nørgård, nu Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg og arkitekt Hans Henrik Strehle, tidligere Nordjyllands Amt, var initiativtagerne til de mange tilbud ved søen, der i dag omfatter:

  • handicapvenlige stier og broer langs hele søens nordbred
  • 2 handicapbåde med anløbsmuligheder og toiletfaciliteter i Vilsted og Ranum
  • Et fugleobservationstårn med adgang for kørestolsbrugere ved søens fuglemæssige hot-spot
  • 3 handicapegnede overnatningspladser (shelters)
  • flere handicapfiskepladser
  • påstigningsramper til handicapryttere

Tilgængelighedsprisen vil blive brugt til at gøre Vilsted Sø-området endnu mere tilgængeligt.

Om kort tid ilandsættes handicapbådene for vinteren, men der er ikke i tvivl om, at der vil blive øget rift om dem i den nye sæson, når endnu flere er opmærksom på muligheden for at få en naturoplevelse fra søsiden.

Handicapbro over afløbet fra Vilsted Sø