Testcenter flytter 400 meter

11-12-2009

Det store nationale testcenter for vindmøller ved Østerild Klitplantage i Thy skal flyttes 400 meter i vestlig retning.

Det store nationale testcenter for vindmøller ved Østerild Klitplantage i Thy skal flyttes 400 meter i vestlig retning.
I forbindelse med høringen af projektet har det vist sig meget hensigtsmæssigt med en mere vestlig placering, fordi man dermed undgår at ekspropriere to boliger, og man kan bevare mere bynær skov ved Østerild. Desuden undgår man at gribe ind i to våde § 3 områder.

Ændringen betyder, at By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, der er i gang med at foretage en miljøvurdering af projektet (VVM), er nødt til at ændre og justere i det nuværende materiale for at justere støjberegninger og kortmaterialer.

Derfor vil forslaget til VVM-vurdering for det samlede projekt først være klar senere end oprindelig fastsat. Offentliggørelsen vil nu finde sted i starten af 2010 med en høringsperiode på 8 uger.

Miljøministeren inviterer til borgermøde om VVM-forslaget og lovforslaget i Østerild lørdag den 9. januar 2010.

Baggrund
Regeringen besluttede i juni 2009, at Danmark skal have et nyt nationalt testcenter for prototypemøller, hvor Vindmølleindustrien kan afprøve prototyper af nye møller – på helt op til 250 meter.

Hele landet er blevet screenet for at finde den bedste placering ud fra de kriterier, som bl.a. er defineret af Risø/DTU og Vindmølleindustrien: Det skal blæse meget; der skal være god afstand til naboer og arealet skal være stort.

Østerild Klitplantage i Thisted Kommune blev 30. september 2009 udpeget som stedet, der er mest egnet til formålet.

Yderligere oplysninger:
Sven Koefoed-Hansen, vicedirektør i By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 72 54 47 14