Licitation for cykelstien Hanstholm-Klitmøller

18-12-2009

Projekt "Adgang til Nationalpark Thy" indledes med en asfalteret cykelsti gennem Hanstholm Reservatet. Arbejdet udbydes nu i licitation

Projekt "Adgang til nationalpark Thy" omfatter anlæg af fugletårne, opgradering af P-pladser, bedre sti-muligheder omkring kystbyerne, samt - ikke mindst - et net af gode cykelstier gennem nationalparken fra nord til syd.

Projektet er støttet med 30 mill. kr af Arbejdsmarkedets Feriefond og gennemføres af Skov- og Naturstyrelsen – Thy i et nært samarbejde med Thisted Kommune.

Projektets første etape, etableringen af en dobbeltrettet asfalteret cykelsti gennem Hanstholm Reservatet fra Hanstholm til Klitmøller, udbydes hermed i licitation.

Projektet forventes gennem ført i perioden 1.2.2010 - 15.06.2010.

Udbudsmaterialet udleveres på CD-rom fra mandag den 21.12.2009 ved henvendelse til:

Teknisk Forvaltning
Drifts- og anlægsafdelingen
Kirkevej 9
7760 Hurup