Vildtudbyttet er opgjort

21-12-2009

Det samlede vildtudbytte i jagtsæsonen 2008/09 blev opgjort til 2,265 mio. stykker vildt, og er dermed næsten uændret i forhold til den foregående sæson.

Det samlede vildtudbytte i jagtsæsonen 2008/09 blev opgjort til 2,265 mio. stykker vildt, og er dermed næsten uændret i forhold til den foregående sæson. Udbyttet af krondyr, rådyr, gæs og skovsnepper satte ny rekord og for første gang siden 2002 var der en stigning i udbyttet af agerhøns.

Vildtudbyttet for jagtsæsonen 2008/2009 er opgjort på baggrund af vildtudbytteindberetninger fra 70 % af jægerne og vinger indsendt til Danmarks Miljøundersøgelser - DMU.

Yderligere oplysninger:

  • Forstfuldmægtig Caroline Bald, SNS, tlf. 72 54 24 32
  • Seniorbiolog Tommy Asferg, DMU, tlf. 89 20 15 39

Vildtudbyttet i sæsonerne 2006/07-2008/09:

Jagtsæson

2006/07

2007/08

2008/09

Jagttegn

163.600

165.000

166.000

Indberetninger

57,5 %

84,4 %

69,8 %

Jægere med udbytte

54,9 %

57,7 %

62,8 %

Kronvildt

4.200

4.400

5.000

Dåvildt

4.400

4.400

4.400

Sika

300

300

400

Råvildt

112.100

113.700

124.000

Hare

57.300

57.100

57.900

Kanin

6.300

5.400

2.100

Ræv

35.900

36.000

37.400

Ilder

1.200

1.400

1.700

Mink

5.600

5.900

5.100

Husmår

3.600

3.700

3.500

Agerhøne

23.800

20.700

28.000

Fasan

718.000

753.600

765.000

Ringdue

282.100

172.300

174.800

Tyrkerdue

4.800

3.600

3.600

Gråand

513.500

545.800

489.500

Andre svømmeænder *

110.900

108.900

107.500

Edderfugl

67.000

61.800

60.000

Andre dykænder *

30.500

34.000

33.300

Gæs *

34.300

35.800

40.400

Måger *

23.700

25.000

24.400

Blishøne

16.500

20.600

19.200

Fiskehejre

900

600

600

Skovsneppe

43.700

49.000

66.300

Bekkasiner

14.000

15.200

14.300

Krage (i alt)

89.400

86.400

78.600

- heraf fældefanget

14.200

17.300

16.800

Husskade (i alt)

36.600

37.800

33.400

- heraf fældefanget

11.700

12.700

12.100

Råge

110.900

91.700

79.500

Skarv

4.400

5.100

3.900

Stær

800

1.300

1.000

TOTAL (mio.)

2,357

2,302

2,265

 

Tabel 2. Artsfordeling af jagtudbyttet i samlegrupperne i Tabel 1, Andre svømmeænder, Andre dykænder, Gæs og Måger, i jagtsæsonerne 2006/07 - 2008/09, beregnet ud fra vinger indsendt til DMU. Afvigelser mellem summerne i de to tabeller skyldes beregningsmetode og afrunding.

2006/07

2007/08

2008/09

Andre svømmeænder

Atlingand

135

82

249

Knarand

1.538

1.090

954

Krikand

57.874

65.003

64.696

Pibeand

41.572

36.779

35.257

Skeand

1.848

1.994

1.098

Spidsand

7.596

3.535

4.904

I alt

110.562

108.483

107.158

Andre dykænder

Bjergand

207

317

423

Fløjlsand

353

1.923

2.023

Havlit

368

1.368

1.251

Hvinand

12.545

11.399

9.749

Sortand

6.059

5.412

4.543

Stor skallesluger

916

694

938

Taffeland

827

1.507

846

Troldand

8.549

9.436

11.846

Toppet skallesluger

613

1.784

1.582

I alt

30.437

33.839

33.201

Gæs

Blisgås

765

686

642

Canadagås

1.250

14.684

7.102

Grågås

26.913

17.911

27.011

Kortnæbbet gås

2.646

2.058

5.342

Sædgås

1.608

296

171

I alt

33.182

35.635

40.268

Måger

Sølvmåge

16.004

19.580

17.766

Svartbag

9.351

5.313

6.195

Sildemåge

360

0

351

I alt

25.714

24.893

24.312