Vellykket samarbejdsarrangement for flygtningefamilier på Avnø

17-02-2009

Lørdag 31. januar var der fuld aktivitet på Avnø naturcenter. Over 50 flygtninge fra forskellige lande mødtes og sammen blev der fremstillet mad til fælles buffet, lavet snobrød over bål, renset sild

Lørdag 31. januar var der fuld aktivitet på Avnø naturcenter. Over 50 flygtninge fra forskellige lande mødtes og sammen blev der fremstillet mad til fælles buffet, lavet snobrød over bål, renset sild, mærket på levende krabber, spillet fodbold, snittet i pinde, set på fugle fra tårnet og cyklet rundt på det store naturområde ved Avnø Fjord, nord for Vordingborg.

Farid Faizi, næstformand i Integrationsrådet, oplevede en glad stemning blandt deltagerne:

- Familierne var rigtigt glade for at få tilbudt sådan et flot arrangement med naturvejleder i naturen. En irakisk familie kom til mig og sagde, at de værdsatte at de fik smagt danske sild og lavet mad sammen og fik kendskab til et flot natursted i kommunen.

Buffetmad fra mange lande i mange farver og smage, foto Naturstyrelsen – Storstrøm

Sundhedscenteret i Stege har i et samarbejde med Naturstyrelsen mulighed for at integrere naturvejledere til at formidle og bruge naturen som sundt oplevelses rum i tilbuddene til borgere i kommunen.

- Sundheds- og beskæftigelsessekretariaterne har i fællesskab tilrettelagt denne dag på Avnø på tværs af kulturer. Fremmødet og de mange positive tilkendegivelser omkring arrangementet fra deltagerne peger på, at der er et behov for lignende tværfaglige arrangementer i fremtiden, siger Birgit Bøgebjerg, Job- og arbejdsmarkedschef i Vordingborg Kommune, og fortsætter:

Flemming Alrune, Naturstyrelsen, Dorrit Guttman, Fagsekretariat for Sundhed, Rebecca Helqvist, Fagsekretariat for arbejdsmarked, Susanne Rosenild, Fagsekretariat for Sundhed og Naturstyrelsen

Foto: Flemming Alrune, Naturstyrelsen, Dorrit Guttman, Fagsekretariat for Sundhed, Rebecca Helqvist, Fagsekretariat for arbejdsmarked, Susanne Rosenild, Fagsekretariat for Sundhed og Naturstyrelsen

- Det er visionen for fremtidens sundheds- og beskæftigelsesindsats i Vordingborg Kommune, at det tværfaglige samarbejde styrkes således, at vi i fællesskab kan løfte de udfordringer, som Vordingborg kommunes borgere står overfor.

Vi er meget tilfredse med, at kommunens medarbejdere med forskellige kompetencer trækker i samme retning her, nemlig at alle borgere i kommunen bliver inspireret til et sundt liv. Nogle gange skal vi afprøve og gå nye veje, slutter Birgitte Steen Jørgensen på vegne af Sundhedsudvalget.

For yderligere information, kontakt:

Natur- og sundhedsvejleder Susanne Rosenild,

mobil 22 49 65 92

Sundhedsudvalgsformand Birgitte Steen Jørgensen,