Danmark er Ørneland

05-02-2009

Tag med DOF ud i den danske natur og oplev ørnene til åbent hus på Avnø Naturcenter søndag d. 15. februar kl. 10-14. Ørnene trives i Danmark, og der vil være gode muligheder for at se de imponerende rovfugle 19 forskellige steder over hele landet

Tag med DOF ud i den danske natur og oplev ørnene til åbent hus på Avnø Naturcenter søndag d. 15. februar kl. 10-14. Ørnene trives i Danmark, og der vil være gode muligheder for at se de imponerende rovfugle 19 forskellige steder over hele landet

For fjerde år i træk inviterer DOF’s Projekt Ørn til Ørnens Dag 19 steder i Danmark. DOF’s dygtige og engagerede rovfuglefolk står i spidsen for arrangementerne, og hele Danmarks befolkning får muligheden for at opleve de storslåede fugle.

En gammel havørn skræmmer en flok gråænder op under jagten ved Skarresø på Vestsjælland. Foto: Jacob Eskekjær, DOF

Ørnens Dag på Avnø naturcenter arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen.Medlemmer af DOF vil være på stedet og fortælle om området og dets fugleliv. Teleskoper sættes op flere steder langs kysten og i fugletårnet. Deltagerne kan være heldige at se havørnen, ligesom sidste år, og derudover vil der være andre rastende fugle i området. Ture på Avnø vil foregå på egen hånd, men information fås på Naturskolen.

I 2008 var den danske ynglebestand af havørne på 22 par. 17 af disse par fik til sammen 27 unger på vingerne. Sidste års yngleresultat betyder, at 165 havørne er kommet på vingerne i Danmark siden 1996, hvor den store rovfugl genindvandrede som ynglefugl. DOF vurderer at Danmark har plads til mindst 75 par ynglende havørne.

Antallet af kongeørne i Danmark er beskedent i forhold til antallet af havørne. I 2008 fik landets tre ynglepar fire unger på vingerne. Siden kongeørnen i 1999 begyndte at yngle i Danmark, har parrene fostret 15 unger.

På Ørnens dag vil flere tusinde mennesker se Nordeuropas største rovfugle med deres egne øjne. Oven i det vil turlederne fortælle succeshistorien om havørnen, der i 100 år var udryddet i Danmark, men som nu trives. Der vil også være mulighed for at få udpeget de mange andre fugle, der færdes i ørnenes landskab.


Det gør DOF for havørnene

Overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder

Samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene

Offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion

Skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre

Fakta om havørne

Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) og mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over 3 meter høj og veje 500 kg . Arten har ynglet i Danmark siden istiden – undtagen i perioden fra 1900-1994.


Fakta om kongeørne

Kongeørnen er lidt mindre end havørnen og flyver lidt mere elegant. Den findes bl.a. i Nordamerika, Nordafrika samt Østeuropa og Nordeuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose i Nordjylland det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og smågnavere, men går heller ikke af vejen for at æde ådsler.

Kontakt

Avnø Naturcenter: Flyvervej 40

Finn Jensen. Tlf.: 51 31 17 39/20 70 83 38

 

Fototekst

En gammel havørn skræmmer en flok gråænder op under jagten ved Skarresø på Vestsjælland. Foto: Jacob Eskekjær, DOF

Foto må anvendes vederlagsfrit til denne artikel mod nævnelse af fotograf og DOF.