Kratrydning på Dybbøl og Brovold

18-02-2009

Flere af skanserne på Dybbøl og på det middelalderlige forsvarsværk Brovold ved Augustenborg er ved at vokse til i krat.
Naturstyrelsen – Sønderjylland er nu gået i gang med at rydde Brovold for krat.

Flere af skanserne på Dybbøl og på det middelalderlige forsvarsværk Brovold ved Augustenborg er ved at vokse til i krat.
Det betyder at de er svære at se og at de fredede fortidsminder ødelægges af regnvand som skyller jorden væk i mørket under krattene.
Derfor er Naturstyrelsen – Sønderjylland nu gået i gang med at rydde Brovold for krat. Det kan tydeligt ses når man kører ad omfartsvejen omkring Augustenborg hvordan fortidsmindet er blevet synligt igen. Senere kommer turen til Kongeskansen på Dybbøl.
Rydningerne skal foretages med største forsigtighed da der ikke må laves kørespor på fortidsminderne. "Vi var derfor rigtig heldige i sidste uge" fortæller skovfoged Martin Reimers, "Da var jorden frossen så de store maskiner fint kunne køre uden at synke i". Det er Hededanmark som rydder krattene med en såkaldt fælde-bunkelægger der skærer buskene ned og lægger dem i mindre bunker med en såkaldt fælde-bunkelægger. Efterfølgende bliver småbunkerne kørt ud i nogle store kvasstakke. Senere kommer der en stor flishugger som i løbet af kort tid hugger de store bunker kvas til miljøvenligt energiflis som kan afbrændes på kraftvarmeværker.
Nogle af de levende hegn på Dybbøl Banke er også skåret ned. For at bevare landskabet på Dybbøl så historisk korrekt som muligt er det målet at de levende hegn forynges ved nedskæring ca. hvert 7. år som man gjorde omkring 1864.