Stor indsats for Mølleåen ved Farum

26-02-2009

Naturstyrelsen – Østsjælland har nu starter rydningerne af opvækst i Klevads Mose i øvre Mølleådal. Rydningen er en del af et EU-støttet LIFE-projekt, der skal forbedre naturtilstanden i hele Mølleåsystemet. Målet med rydningerne er at genskabe og sikre nogle af de lysåbne naturtyper, der overalt i naturen er under pres fra tilgroning.

Invitation til naturvandring i Klevads Mose vest for Farum

Naturstyrelsen – Østsjælland har nu starter rydningerne af opvækst i Klevads Mose i øvre Mølleådal. Rydningen er en del af et EU-støttet LIFE-projekt, der skal forbedre naturtilstanden i hele Mølleåsystemet. Målet med rydningerne er at genskabe og sikre nogle af de lysåbne naturtyper, der overalt i naturen er under pres fra tilgroning.

"Det ser drabeligt ud, når skovningsmaskinerne tager fat, og det kan ikke undgås, at der vil være nogle gener for skovens brugere mens rydningerne står på. Vi vil dog efterfølgende sætte vejene i stand igen og vi glæder os til at vise det nye område frem, når projektet er færdigt," siger Skovfoged Jens Nielsen fra Naturstyrelsen – Østsjælland

Selve rydningen vil være afsluttet omkring 1. marts, hvorefter der sættes et kreaturhegn op, så skotsk højlandskvæg fremover kan afgræsse dalbunden og forhindre fornyet tilgroning.

1. marts kl 13.00 holder Naturstyrelsen – Østsjælland en naturvandring i Klevads Mose, hvor der fortælles både om det arbejde, der foregår her og nu, og også om Mølleåprojektet i sin helhed. Alle er velkomne. Mødested: Hjørnet af Bastrupvej og Nyvangsvej i Nymølle. Det er Allerød og Egedal Kommuner samt Naturstyrelsen, der står for arrangementet.

  • <>Rapporter="/media/nst/Attachments/pressemeddelnaturvandringMlle.pdf">Pressemeddelelse (pdf)