Naturgenopretning i Klevads Mose

10-02-2009

I dag starter rydningerne af opvækst i Klevads Mose i øvre Mølleådal. Rydningen er en del af et EU-støttet LIFE-projekt, der skal forbedre naturtilstanden i hele Mølleåsystemet. Målet med rydningerne er at genskabe og sikre nogle af de lysåbne naturtyper, der overalt i naturen er under pres fra tilgroning.

Det ser drabeligt ud, når skovningsmaskinerne tager fat, og det kan ikke undgås, at der vil være nogle gener for skovens brugere mens rydningerne står på. Vi vil dog efterfølgende sætte vejene i stand igen og stoler på tilgivelse, når projektet er færdigt.

Selve rydningen vil være afsluttet omkring 1. marts, hvorefter vi sætter et kreaturhegn op, så skotsk højlandskvæg fremover kan afgræsse dalbunden og forhindre fornyet tilgroning.

Vi forventer at kunne sætte højlænderne på omkring 1. maj 2009.

Maskinerne rydder i Klevads Mose Rydningen er et EU støttet LIFE projekt