Offentligt brugerrådsmøde og naturkanon

10-02-2009

Naturstyrelsen – Vestjylland afholder offentligt brugerrådsmøde og naturkanonarrangement mandag d. 23. februar

Naturstyrelsen indbyder til en spændende aften med naturkanon, naturgenopretningsprojektet ved Skærum Mølle og Offentligt brugerrådsmøde.

Hvad er det bedste og vigtigste natur i Danmark – kronvildt, Bovbjerg eller vestenvinden ? Hvad skal der ske med Lilleåen ved Skærum Mølle? Hvad laver de i Naturstyrelsen – Vestjylland – og hvem skal give gode råd til, hvad de burde lave? Kom og få svarene – eller stil spørgsmålene, når Naturstyrelsen indbyder til offentligt brugerrådsmøde.

Mandag den 23. februar kl. 19Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle ved Vemb

Første del af aftenen kommer til at dreje sig om Naturkanonen. Miljøminister Troels Lund Poulsen igangsatte debatten om naturkanonen i efteråret, og det er tanken, at Danmark skal have en naturkanon i løbet af 2009. Alle er velkomne til at give deres besyv med – enten i løbet af aftenen eller i løbet af foråret. Naturpolitiker Mikael Stoltze (Danmarks Naturfredningsforening) kommer med sit bud på, hvorfor vi skal have en naturkanon – og hvad der skal i den.

Bagefter fortæller medarbejderne fra Naturstyrelsen om det forgange års aktiviteter i det Vestjyske og om kommende opgaver – med særlig vægt på naturgenopretningen ved Skærum Mølle. En del af ”miljømilliarden” bliver anvendt ved Skærum Mølle til genslyngning af Lilleåen, genskabelse af de ferske enge, hævning af vandstanden, plantning af ny skov og anlæg af stier. Formålet er bl.a. at forbedre miljøforholdene i Storåen/Nissum Fjord og at forbedre folks muligheder for at bruge området. Naturstyrelsen vil gerne præsentere planerne og få gode ideer til forbedring af projektet.

Læse mere om projektet her:

  • <>Skærum="" src="/media/nst/Attachments/Lille.JPG" border="0" />

    Til sidst er der valg til brugerrådet, hvor der skal vælges 3 personer for en to-årig periode. Brugerrådet rådgiver Naturstyrelsen om drift, natur, publikum i Vestjylland – fra Hvide Sande til Thyborøn.

    Læs mere om brugerrådet her:

    Vi synes det giver god mening at kombinere de tre arrangementer; naturkanon, Skærum Mølleprojektet og det offentlige brugerrådsmøde ” udtaler skovrider Thomas Borup Svendsen og fortsætter: ” Vi håber, der kommer mange mennesker, for vi vil gerne have mange gode råd til både den generelle drift og til projektet ved Skærum Mølle.  Desuden vil vi gerne have bredt debatten om naturkanonen ud til så mange som muligt. Vi tror faktisk, at der er mange mennesker, som interesserer sig for både naturkanon, naturgenopretningen og vores almindelige drift. Endelig er vi rigtig glade for, at Mikael Stoltze har sagt ja til at holde foredrag om naturkanonen

    Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Skovrider Thomas Borup Svendsen eller Skovfoged Christian Hollesen på mail: Obfuscated Email