Hvad skal vi putte i Naturkanonen?

11-02-2009

Arrangement i Gudenåens og Skjernåens Kilder i Midtjylland den 22. februar 2009

Gudenåens og Skjernåens Kilder i Midtjylland den 22. februar 2009

Naturstyrelsen – Midtjylland sætter fokus på naturkanonen med et arrangement ved Gudenåens og Skjernåens Kilder. Mød op og hør, hvorfor og hvordan der skal laves en naturkanon og se eksempler på arter, naturtyper og naturperler, der kunne være kandidater. Naturstyrelsen hører gerne dine forslag. F.eks. kan du på turen rundt ved Hærvejen, de store åers udspring og Tinnet Krat tage billeder, der viser, hvad du synes, der skal med i naturkanonen. Disse eller andre ”kandidat-billeder” kan du efterfølgende maile til under mærket, ”Naturkanon”. Dine billeder indgår i det videre arbejde med naturkanonen og bliver måske vist på SNS-Midtjyllands hjemmeside, www.skovognatur.dk/midtjylland .

Der bliver blandt de indkomne billeder trukket lod om et eksemplar af bogen, Dansk Pattedyratlas. Du kan også ved turens afslutning aflevere skriftlige forslag med dit bud på input til naturkanonen. Blandt de indkomne forslag vil der på stedet blive trukket lod om et eksemplar af ”Dansk Pattedyrleksikon”.

Yderligere oplysninger hos arrangementets guide, naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90.

Tid og sted: 22. februar kl. 10-12, Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, Hammer, 7160 Tørring