36 mio. kr fra Nordea-fonden sikrer 51 km natursti tværs gennem Sydvestsjælland

18-02-2009

Miljøministeren og Transportministeren er blevet enige om, i et samarbejde med Næstved Kommune og Slagelse Kommune, at stille Næstved-Slagelse-Korsør banen til rådighed for befolkningen.

Miljøministeren og Transportministeren er blevet enige om, i et samarbejde med Næstved Kommune og Slagelse Kommune, at stille Næstved-Slagelse-Korsør banen til rådighed for befolkningen.

”En bedre saltvandsindsprøjtning, end den Nordea-fonden nu har givet til etablering af en sammenhængende natur- og friluftssti, har jeg svært ved at forestille mig. Det er en stor og flot gave, som jeg gerne vil kvittere for”, udtaler miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og fortsætter. ”Det indgår som et helt centralt punkt i regeringsgrundlaget, at vi kan fremme tilgængeligheden til den danske natur og styrke motions- og sundhedstilbuddene ude i det åbne land.”

Naturelskere, cyklister og motionister kan glæde sig til nye muligheder, efter at Nordeafonden har givet 36 millioner kroner til en 51 km lang natur- og friluftssti på den gamle banestrækning Næstved-Slagelse-Skælskør.

Projektet er kommet i stand i et samarbejde mellem Nordea-fonden, Transportministeriet, Miljøministeriet og de to kommuner Næstved og Slagelse Kommuner med støtte fra Nordeafonden. Der bliver tale om en af de længste sammenhængende stier i Danmark, og et af de største friluftsanlæg i Danmark de seneste år.