Ny belægning på handicapstierne ved Holtum Å, Castenschiolds Hede og Harrild-hundeskoven

09-02-2009

For ca. ti år siden, anlagde det daværende Palsgård Statsskovdistrikt under Naturstyrelsen handicapegnede stier tæt ved Harrild Gård.

Langs den nygenslynget del af Holtum Å anlagde man omkring 500 meter sti, hvorfra kørestolsbrugere og andre gangbesværede handicappede, fik mulighed for gratis fiskeri. På sydsiden af Fasterholtvej blev ca. 2,5 km skovvej opgraderet til også at kunne modtage kørestolsbrugere.
I de forløbne år har man konstateret at brugen har været begrænset. Kun få handicappede har benyttet tilbud om fiskeri eller ”hedetur”. Det begrænsede brug, medfører at der skal lægges ganske meget knofedt, i at holde tuegræs og andet ukrudt fra stierne, da Naturstyrelsen ikke anvender pesticider. Efterhånden var stenmelsbelægningen på stierne i så dårlig stand, at en gennemgribende istandsætning var nødvendig.

I håb om at stierne fremover vil kunne vedligeholdes maskinelt, har SNS-Midtjylland nu valgt at belægge stierne med vejgrus.
Ved samme lejlighed har SNS-Midtjylland etableret 500 m handicapsti i Harrild-hundeskov. Hundeskoven blev indviet i efteråret 2008, efterfølgende har flere handicappede hundeejere, efterlyst mulighed for at kunne lufte hund uden snor. Deres ønsker er nu opfyldt.

Ny hadicapsti i Harrild-Hundeskov. Foto: Skovfoged Hans Jensen

Yderligere oplysninger: Skovfoged Hans Jensen tlf. 51 56 17 76.