Velkommen til et moderniseret skovognatur.dk

27-02-2009

I dag har vi taget vores moderniserede design og struktur i brug på skovognatur.dk, men vi håber, du stadig kan genkende os.

I dag har vi taget vores moderniserede design og struktur i brug på skovognatur.dk, men vi håber, du stadig kan genkende os.

Udover at vores menuer er blevet vandrette i stedet for lodrette, og siden er blevet lidt bredere, er de største nyskabelser:

  • vores lokale enheders hjemmesider er blevet ”fusionerede” med det øvrige indhold, så du nu kun skal lede ét sted for informationer om f.eks. naturoplevelser, brugerråd eller vildtkonsulenter.
  • vi har fået et nyt menupunkt til vores naturprojekter
  • Menupunktet ”Dyr og planter” indeholder nu meget mere end det artsleksikon, det har været hidtil. Nu finder du også faglige informationer om invasive arter, fredede dyr og planter mv.
  • Du har mulighed for at teste din viden om jagt og vildt med den online ”jagtprøve”

Navngivning og struktur af vores hovedmenu er justeret, så den afspejler den nye Naturstyrelse og samtidig imødekommer de tilbagemeldinger, vi har fået ved brugerundersøgelser.

Velkommen til, vi håber, du finder dig godt til rette.