Oplev ørne i Vestjylland

02-02-2009

De store vingefang har i de senere år fået luft under vingerne i Danmark. Det er ikke mange årtier siden at der ikke fandtes ynglende ørne herhjemme

De store vingefang har i de senere år fået luft under vingerne i Danmark. Det er ikke mange årtier siden at der ikke fandtes ynglende ørne herhjemme. I dag yngler både havørnen og kongeørnen i Danmark og ud fra de seneste års ynglefugletællinger er ørnene tilsyneladende i fremgang.

I vinterhalvåret er der gode muligheder for at opleve de store rovfugle og det er særligt havørnen, der gør sig gældende. Havørnen besøger Vestjyllands store, sammenhængende naturområder bl.a. ved Ringkøbing Fjord.

Ved Naturstyrelsens seneste åben ådals arrangement i Skjern Enge søndag d. 1. februar blev der eksempelvis set hele tre havørne.

Havørnen, der er Europas største ørn, kan opnå et vingefang på 2,5 meter. På engelsk kaldes ørnen for "hvidhalet ørn" da de gamle fugle har helt hvid hale.

Ørnens dag
Den 15. februar er det Ørnens dag, hvor Dansk Ornitologisk Forening inviterer til arrangementer over hele landet, herunder Skjern Enge. Læs mere her


Havørn. Den hvide hale viser at det er en voksen fugl.