Vand skal i selskaber

26-02-2009

Det er snart slut med kommune-vand. Fremover skal den kommunale vand- og spildevandsforsyning være delt op, så det bliver et selvstændigt selskab, der forsyner borgerne med vand – mens kommunalbestyrelsen udelukkende skal være myndighedsansvarlig. Dermed får vandsektoren en mere klar ansvarsfordeling end i dag, hvor kommunen både er ejer og ansvarlig for forsyningen.
Vand skal i selskaber

Det er snart slut med kommune-vand. Fremover skal den kommunale vand- og spildevandsforsyning være delt op, så det bliver et selvstændigt selskab, der forsyner borgerne med vand – mens kommunalbestyrelsen udelukkende skal være myndighedsansvarlig. Dermed får vandsektoren en mere klar ansvarsfordeling end i dag, hvor kommunen både er ejer og ansvarlig for forsyningen. De nye selskaber skal skabe gennemskuelige priser og effektivisere vand- og spildevandsforsyningen, så der bliver bedre råd til investeringer i sektoren.

Det er hovedindholdet i et lovforslag om organisering og regulering af vandsektoren, som miljøminister Troels Lund Poulsen i dag har fremsat i Folketinget. Baggrunden er blandt andet, at Konkurrenceredegørelsen i 2003 fastslog, at vandsektoren kunne spare over 1 mia. kr. årligt, hvis alle forsyninger var lige så effektive som de bedste i branchen. Og der blev påvist store forskelle på, hvad forbrugerne betaler for vand- og spildevandsforsyning.

Den ny organisering er ikke en privatisering af vandsektoren, for loven forhindrer ikke kommunen i at eje vandforsyningen, så længe det bliver styret som et selvstændigt selskab, der har økonomiske frihedsgrader i forhold til finansiering og en professionel drift.
Der vil blive oprettet et statsligt forsyningssekretariat, der skal sætte et prisloft for vandpriserne med udgangspunkt i lokalt og statsligt vedtagne miljømålsætninger.

Der vil også blive oprettet en teknologiudviklingsfond specielt for vandsektoren, der skal støtte projekter, der udvikler konkrete forbedringer i forhold til kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø og effektivitet, herunder også energieffektivitet.

Lovforslaget er rettet mod de større vand- og spildevandsforsyninger, der står over for en række udfordringer både miljømæssigt og økonomisk i de kommende år. Miljø- og energiledelse skal forbedre ledelse og drift i vandsektoren, og herunder bidrage til at reducere risikoen for forurening af drikkevandet Vandrammedirektivet medfører skærpede krav til forvaltningen af vandressourcen. Og for spildevandsforsyningerne er der behov for vedligeholdelse og fornyelse af kloaknettet bl.a. på grund af klimaændringer. Lovforslaget skal sikre, at vandsektoren kan møde disse udfordringer uden at skulle sætte priserne på vand alt for meget op.

Målet er, at loven træder i kraft 1. juli 2009.