Nyt om naturprojekterne for Vorgod Å og Fjederholt Å

05-02-2009

Naturstyrelsen i Midtjylland og Herning Kommune arbejder videre med planerne om at gennemføre de to store naturprojekter.

Naturstyrelsen i Midtjylland og Herning Kommune arbejder videre med planerne om at gennemføre de to store naturprojekter for henholdsvis Vorgod Å og Fjederholt Å.

Læs mere i pressemeddelelse

samt referat fra lodsejermøde den 2. februar.