OK til Århus kommuneplan

27-01-2009

Alle statslige myndigheder har nu accepteret Århus Kommunes nye kommuneplan.
"Det er første gang efter kommunalreformen, at en samlet kommuneplan undgår at få indsigelse fra staten i planens offentlighedsfase", siger planchef Thorbjørn Fangel

Alle statslige myndigheder har nu accepteret Århus Kommunes nye kommuneplan.

"Det er første gang efter kommunalreformen, at en samlet kommuneplan undgår indsigelser fra staten i planens offentlighedsfase", siger planchef Thorbjørn Fangel i By- og Landskabsstyrelsens Miljøcenter Aarhus, som har koordineret statens behandling af kommuneplanen.

Resultatet kommer efter en tæt dialog, hvor man fandt løsninger på udestående spørgsmål om blandt andet detailhandel. Derudover skal kommuner f.eks. respektere statslige interesser for det åbne land, byvækst, infrastruktur, internationale miljøbeskyttelsesområder og kystområder.

”Med de mange statslige sektorinteresser, som berøres af de nye kommuneplaner, er det vigtigt, at kommunerne tænker proaktivt og får disse hensyn integreret i kommuneplanprocessen. Vi samarbejder allerede tæt med mange kommuner og vores erfaring er, at jo tidligere vi kommer i en konkret dialog om kommuneplanerne, jo større er muligheden for at tilgodese både den enkelte kommunes og statens interesser” siger planchef Thorbjørn Fangel.

Det er miljøministeren, der har ansvar for og pligt til at gøre indsigelse mod kommuneplaner på hele statens vegne, hvis de ikke lever op til de statslige planinteresser. Ansvaret er uddelegeret til By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre i Århus, Odense og Roskilde.

Tre kommuner har allerede vedtaget deres nye kommuneplan endeligt. De øvrige kommuner forventes at have deres nye, samlede kommuneplaner klar i løbet af det næste års tid.

Yderligere oplysninger:

Arkitekt Jens Tang
E-mail: Obfuscated Email
Tlf. 7254-8287

Kontorchef Thorbjørn Fangel
E-mail: Obfuscated Email
Tlf. 2544-1227