Forpagtning af landbrugsjord

29-01-2009

Naturstyrelsen – Vestjylland udbyder forpagtningen af 3 områder

Naturstyrelsen – Vestjylland udbyder hermed forpagtningen af 3 områder på i alt ca. 175 ha. regulær landbrugsjord i normal omdrift.
Det drejer sig om følgende ejendomme:
1. Skærum Mølle ved Vemb på ca. 77 ha.
2. Øgelstrup ved Vemb på ca. 77 ha.
3. Areal mellem Bur og Holstebro på ca. 21 ha
Arealerne bortforpagtes for en 1-årig periode for kalenderåret 2009. Dog skal de lavtliggende arealer i Lilleådalen være afhøstede senest 15. august 2009 på grund af planlagte naturgenopretningsarbejder. På ejendommen Øgelstrup drejer det sig om ca. 24 ha, og på ejendommen Skærum drejer det sig om ca 8 ha (syd for Skærum Møllevej).
Betalingsrettigheder medfølger for 1. år.
Se de enkelte forpaftningskontrakter her:

Der ønskes tilbud på ejendommene enkeltvis, samt evt. et samlet tilbud, hvis dette ønskes.

Yderligere oplysninger, tilbudsblanket samt kopi af forpagtningskontrakt kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Vestjylland eller www.skovognatur.dk/vestjylland
Frist for afgivelse af tilbud er mandag den 16. feb. 2009, kl. 12.00 .