Frosten hjalp til ved naturpleje

13-01-2009

Dagene efter nytår har været præget af rigtigt vintervejr med temperaturer ned til 10 graders nattefrost. I Ryget Skov ved Farum Sø i Furesø Kommune, har de lave temperaturer givet Naturstyrelsen/Østsjælland mulighed for at pleje nogle naturarealer, der normalt ikke er tilgængelige, fordi de ved almindelige temperaturer er en bundløs hængesæk.

Den indre del af området "Sækken", der i nogle år har været under kraftig tilgroning med træagtig opvækst, er således blevet slået, og udsynet fra fugletårnet i rørskoven ved Farum Sø er også blevet forbedret.

Vi krydser altid fingre, når det sætter ind med frost, for det kræver en længere periode med konstante temperaturer under frysepunktet før arealerne bliver så frostbundne, at det er forsvarligt at færdes på dem. Denne gang har det også været et kapløb om at få arbejdet udført inden det satte ind med tø.

Heldigvis nåede vi det.

Udsigt fra fugletårnet

Rydning i Sækken ved Farum Sø

Et bedre