Flere sten giver mere ilt

09-01-2009

Iltsvage områder i fjorde kan få hjælp af: sten. Sten skaber nemlig tangskove, der producerer ilt. Dyrelivet på bunden af f.eks. Limfjorden har derfor bedre chancer for at overleve i perioder med iltsvind, hvis der er sten.

Iltsvage områder i fjorde kan få hjælp af: sten. Sten skaber nemlig tangskove, der producerer ilt. Dyrelivet på bunden af f.eks. Limfjorden har derfor bedre chancer for at overleve i perioder med iltsvind, hvis der er sten.

Det viser modelberegninger, som By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen har fået udarbejdet af DHI og DMU. Forudsætningen for, at sten på havbunden kan have denne virkning er dog, at vandet er rent - altså uden for meget kvælstof.

Beregningerne er samlet i en rapport, der viser, at to kvadratkilometer ny stenbund med tangskov ifølge modellen kan øge Limfjordens evne til at modstå iltsvind væsentligt. Limfjordens naturlige robusthed over for næringsstoffer kan styrkes, så det svarer til en reduktion på ca. 800-1000 tons kvælstof om året.

”Havbundens dyreliv er vigtig for den økologiske balance i Limfjorden. Dør orme, søstjerner og muslinger, kan selv mindre iltsvind udvikle sig uheldigt, fordi de døde dyr rådner. Den proces forbruger store mængder af den i forvejen knappe ilt, og et eventuelt iltsvind forstærkes,” siger marinbiolog Johnny Reker fra By- og Landskabsstyrelsen, Natur.

Gennem årtier er områder med hård bund, domineret af sten, gradvist ændret til områder domineret af blødt mudder eller sandbund. Det er i disse områder med blød bund, at der er brug for sten. For tang kan ikke vokse på blød mudder og sandbund, og så mangler vandmiljøet den ilt, som tang producerer. Hvis der derimod er sten, vil tang fæstne sig på dem og danne et robust fællesskab med f.eks. muslinger. Samtidigt bliver bunden mere varieret, og på sigt kan biodiversiteten øges i området. Bl.a. stenfiskeri og slæbende fiskeredskaber
har bidraget til at fjerne stenene.

By- og Landskabsstyrelsen vil nu vurdere rapportens resultater nærmere.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Uffe Holm-Christensen, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 7254-4198,