Nyt naturprojekt som en kulturhistorisk perle: Gammel middelalderborg i centrum for ny sø

01-01-2009

Lige nu ligger den gamle ruin af middelalderborgen Næsholm Voldsted mutters alene i bunden af en udtørret sø, som består af græsmarker med krat. Men fremover vil den gamle borg, der ligger ca. to km. fra Nykøbing Sjælland by, atter være centrum i et funklende naturområde.

Lige nu ligger den gamle ruin af middelalderborgen Næsholm Voldsted mutters alene i bunden af en udtørret sø, som består af græsmarker med krat. Men fremover vil den gamle borg, der ligger ca. to km. fra Nykøbing Sjælland by, atter være centrum i et funklende naturområde. Som et led i et nyt projekt skal den nu udtørrede sø, Nygård Sø, nemlig genskabes. Dermed vil borgen igen komme til at ligge på en ø omkranset af vand – sådan som den var i middelalderen.

Søen kommer til at fylde op mod 20 hektar, hvilket rundt regnet svarer til 40 fodboldbaner. I forbindelse med projektet bygges der en ca. 150 meter lang egetræsbro, der fører henover søen til selve ruinen, som ligger ca. to kilometer fra Nykøbing Sjælland by. Der bliver også lavet en gangsti rundt om søen, der forventes at få et rigt fugleliv. Herudover skal de omkringliggende enge plejes ved græsning, muligvis med kreaturer af racen Charolais.

Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Odsherred Kommune og Odsherreds Kulturhistoriske Museum. Endvidere har Nordea-fonden støttet projektet med 3,5 mio. kr. For at projektet kan blive en realitet er fem lodsejere gået med til at sælge deres jorde til Naturstyrelsen.

”De berørte lodsejere har været meget positive, og jeg synes, vi har haft et rigtigt godt samarbejde. Nygård Sø er et godt eksempel på, at projekter kan gennemføres, når lokale kræfter står sammen og arbejder mod fælles mål”, fortæller skovrider Arne Jørgensen fra Naturstyrelsen – Vestsjælland. Han påpeger, at Naturstyrelsen også har et godt samarbejde med kommunen, hvilket bl.a.
har resulteret i 25 vandre- og cykelruter, der tilsammen måler 260 km.

”Selve genskabelsen af søen og plejen af det omliggende område er en gevinst for naturen på flere måder. F.eks. vil der bl.a. komme mange flere, ænder, gæs og andre vandfugle til området”, forklarer Arne Jørgensen.

Naturstyrelsen går nu i gang med selve detailplanlægningen og sætter om få måneder gang i
med det praktiske arbejde. Projektet forventes gennemført i løbet af sommeren 2009.