Naturkanonen blev skudt i gang

19-01-2009

Mere end 150 deltagere trodsede regn og slud og mødte op til naturkanon debat på Klostermølle sammen med miljøminister Troels Lund Poulsen

Miljøministeren på talestolen. Foto: Marianne Uttrup Mere end 150 deltagere trodsede regn og slud og mødte op til naturkanon debat på Klostermølle sammen med miljøminister Troels Lund Poulsen.

Skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen startede med at byde alle gæster velkommen til Klostermølle og præsenterede dagens program.  Dernæst gik miljøministeren på talerstolen og fortalte om baggrunden for en naturkanon og hvad den skal bruges til.

Efter den officielle åbning af naturkanon debatten i Søhøjlandet afgik der tre guidede ture fra Klostermølle og ud i det fantastiske naturområde. Hver af turene havde deres eget fokusområde nemlig Geologi og landskaber, Fugle og andre dyr og endelig Naturtyper, planter og dyr.

Der opstod en rigtig god debat på turene hvor deltagerne blev opfordret til at komme med et bud på deres favorit natur. Diskussionen blev ledt godt på vej af turguiderne der stillede - til tider - provokerende spørgsmål.

Tilbage igen på Klostermølle kunne man fortsætte diskussionen omkring det store bål eller indtage varme drikke indendørs i naturskolen. Natur og Ungdom havde arrangeret en stribe aktiviteter med udgangspunkt i naturkanonen.

Udsigt over Mossø. Foto: Marianne Uttrup

Resultat af afstemningen
Deltagerne blev opfordret til at stemme på deres favorit natur og der blev afgivet 129 stemmer.
Inden for kategorien steder blev topscoreren Klostermølle med omgivelser (10 stemmer), Søhøjlandet (7 stemmer) og Gudenåen (4 stemmer) og der blev yderligere stemt på 13 andre steder. Mærkeligt nok var der ingen der stemte på Himmelbjerget.
Inden for kategorierne dyr og træer og blomster blev vinderen isfuglen (9 stemmer) skarpt forfulgt af ålen (6 stemmer). Havørn, grågæs, odder og vandspidsmus fik alle 2 stemmer, mens der blev stemt på yderligere 13 forskellige arter.
De resterende forslag passer ikke ind under nogle af de ovenstående overskrifter, men de er alligevel meget vigtige. Topscoreren med hele 15 stemmer er Naturoplevelser og naturforståelse for børn. Også samspil mellem mennesker, dyr og planter scorede højt (4 stemmer) sammen med naturgenopretning (3 stemmer), mens øget adgangsforhold, handicapfaciliteter, formidling og biodiversitet hver fik 2 stemmer. Derudover var der en lang række forslag der hver fik 1 stemme.
Naturstyrelsen vil sørge for at alle stemmer bliver sendt videre til det ekspertudvalg der skal sørge for den endelig udvælgelse af emner til Danmarks nye naturkanon.

Ministeren afsluttede arrangementet med at takke for dagen og opfordre til videre debat om naturkanonen. Der blev også udtrukket to heldige vindere af Dansk Pattedyratlas blandt dem der havde stemt.

Debatten fortsætter nu på www.naturkanonen.dk

Miljøministeren på talestolen. Foto: Marianne Uttrup