Temamøde om Kommuneplan 09

08-01-2009

Tirsdag den 6. januar 2009 afholdt By- og Landskabsstyrelsen ved Miljøcenter Odense temamøde for kommunerne i den Syddanske Region

Tirsdag den 6. januar 2009 afholdt By- og Landskabsstyrelsen ved Miljøcenter Odense temamøde for kommunerne i den Syddanske Region. Ca. 100 deltagere, hovedsageligt planfolk fra kommunerne, var mødt op til en dag med faglige oplæg og fire forskellige workshops. De forskellige oplæg kan findes herunder.

Korte oplæg

Nyt fra BLST

4 workshops:

Byvækst

Detailhandel

Kystnærhedszonen

Det åbne land