Oplev fuglene

29-01-2009

Søndag den 1. februar inviterer Naturstyrelsen, Ringkøbing-Skjern Museum og DOF Vestjylland til årets første Åben Ådal i Skjern Enge.

Fugleliv i engene
Søndag den 1. februar inviterer Naturstyrelsen, Ringkøbing-Skjern Museum og DOF Vestjylland til årets første Åben Ådal i Skjern Enge.

Mild vinter giver mange fugle
Det milde vintervejr betyder, at der er mange overvintrende fugle i Vestjylland.
"Det er lige nu et godt tidspunkt at se efter de mange svaner, gæs og ænder, som raster i engene og på markerne, der ligger op ad naturområdet", fortæller naturvejleder Marianne Linnemann fra Naturstyrelsen – Blåvandshuk. "Når havørnene svæver henover området på jagt efter noget at spise får de store flokke af ænder og gæs travlt med at komme på vingerne, så de undgår at havne på havørnens "middagsbord". "Luften fyldes af snakkende ænder og gæs, som fortæller hinanden, at der er fare på færde, " fortsætter Marianne Linnemann. "Det er en flot naturoplevelse."

sangsvaner
Der er mange fugle i engene netop nu. Her er det sangsvaner.

International Ramsardag
Ringkøbing Fjord og engene er vigtige levesteder for mange forskellige vandfugle. Sammen med 26 andre danske kystnære områder er fjorden, Fuglsand, Skjern Enge fra trækfærgerne og til fjorden, Høje Sande, Klægbanken og Klinkerne udpeget som Ramsarområde. Det betyder, at Danmark har forpligtet sig til at beskytte de levesteder, der er livsvigtige for de vilde fugles færden. Ved at beskytte levestederne i Danmark er vi også med til at beskytte de mange forskellige fugle i resten af Europa. "Ramsardagen fejres over hele verden i denne weekend", siger Marianne Linnemann. "Naturstyrelsen, museet og DOF vil naturligvis gerne være med til at gøre opmærksom på dagen og vi har derfor de sidste mange år netop valgt den første søndag i februar til at starte Åben Ådal-sæsonen."

Søndag kl. 13-16
Turen starter kl. 13 fra det store fugleskjul ved vejen mellem Lønborg og Skjern. I egne biler kører man ud og leder efter de mange fugle. Man skal have godt med varmt tøj og solidt fodtøj på - måske gummistøvler, så man også kan klare en gåtur. Det er gratis at deltage.

Mødested: Ved fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Tidspunkt: søndag den 1. februar kl. 13 - 16

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til naturvejleder Marianne Linnemann på 21418629 eller 76541029.