Slivsø kystsikring

19-01-2009

Dæmningerne i bl.a. den østlige del af Slivsø er blevet sikret mod erosion.

I november og december måned har gennemført reparation af diger og søbredder ved Slivsø. Arbejdet er gennemført for på lang sigt at sikre stierne på toppen af digerne, og sikre dæmningen mod erosion. Der er nu udlagt et lag af sten og fiberdug, sådan at bølgerne ikke længere skulle kunne nedbryde dæmningen.

Der er udført sikring af ca. 500 m dige til en samlet pris af 612.000 kr. Arbejdet er finansieret gennem anlægsbevilling i skov- og Naturstyrelsen og tilskud fra Haderslev kommune og Region Syddanmark.

Yderligere information om Slivsø kan fås hos:

Skovfoged Hans-Jørgen Ellemand tlf.: 7365 3551