Forurenet badevand spores med DNA

19-01-2009

Det er blevet nemmere at spore kilden til forurening af badevand. Bakterier afsætter nemlig et genetisk fingeraftryk, som en ny teknik kan aflæse. Aftrykket er forskelligt alt efter, om det er mennesker, køer, heste, svin eller fugle, der er årsag til forureningen.

Det er blevet nemmere at spore kilden til forurening af badevand. Bakterier afsætter nemlig et genetisk fingeraftryk, som en ny teknik kan aflæse. Aftrykket er forskelligt alt efter, om det er mennesker, køer, heste, svin eller fugle, der er årsag til forureningen.

Det fremgår rapporten ”Kildesporing i forbindelse med forringet badevandskvalitet,” som Teknologisk Institut har udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen. Rapporten siger god for en metode, der hidtil kun har været anvendt i meget begrænset omfang i Danmark.

Hvert år må kommuner lukke badestrande, fordi de bliver forurenet med bakterier fra dyr eller menneskers afføring. DNA sporing kan i løbet af kun 1-2 dage give svar på, om forureningen stammer fra mennesker eller dyr. Og dermed er kommunerne et stort skridt nærmere til at finde kilden til forureningen

”Uden kildesporing vil man ofte stå med en forurening uden at være i stand til at finde kilden. Mange gange må kommunen gennemsøge lange å-strækninger, før man eventuelt finder en defekt gyllebeholder eller et utæt kloakrør. Med den nye metode kan kommunerne være mere fokuserede, når de leder, fordi de i forvejen ved, om det er forurening stammer fra mennesker eller dyr,” siger dyrlæge Linda Bagge fra By- og Landskabsstyrelsen.

Mulighederne i kildesporingen er ret brede. Fra 2010 skal kommunerne give flere informationer om stranden til de badende - en slags varedeklaration. Her skal det fremgå, hvor i oplandet der findes kendte kilder, der kan påvirke badevandet.

Når danske strande må lukke på grund af forurening med f.eks. spildevand, er der ofte tale om overløb fra renseanlæg. Andre gange er det spildevand fra landbrugsbedrifter eller udledning fra beboelse, der føres ud til strandene. Kraftig sommerregn er næsten altid med i spillet – undertiden i kombination med ulovlige eller defekte installationer.

Yderligere oplysninger:
Dyrlæge Linda Bagge, By- og Landskabsstyrelsen, 7254-4897,