Mange vil have hjælp af nyt Vindmøllesekretariat

23-01-2009

Kun to måneder efter åbningen af Miljøministeriets nye Vindmøllesekretariat har over halvdelen af landets kommuner - 49 i alt - vist aktiv interesse for at få denne nye håndsrækning til deres vindmølleplanlægning.

Kun to måneder efter åbningen af Miljøministeriets nye Vindmøllesekretariat har over halvdelen af landets kommuner - 49 i alt - vist aktiv interesse for at få denne nye håndsrækning til deres vindmølleplanlægning. 21 kommuner har nu også haft konkrete drøftelser, og syv kommuner har indgået egentlige samarbejdsaftaler med Vindmøllesekretariatet.

"Nu får vi så endnu et konkret tegn på, hvor engagerede kommunerne er i opgaven med at skaffe arealer til vindmøller. I sidste uge kunne Kommunernes Landsforening fortælle, at der i kommuneplanerne bliver sat arealer af til vindmøller - svarende til 900 MW, altså langt mere end forventet. Og nu ser vi, at det ny sekretariat formår at sætte skub i kommunernes vindmølleplanlægning. Det er en rigtig glædelig udvikling," siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

Vindmøllesekretariatet opgave er at imødekomme de behov, som den enkelte kommune har for at kunne fremme vindmølleplanlægningen. Det kan f.eks. hjælpe med at finde placeringer, der er bedst egnede i forhold til naboer og naturbeskyttelsesinteresser. Desuden bidrager sekretariatet med at analysere kortgrundlag og i det hele taget opklare spørgsmål fra kommunerne, så planlægningen kan køre bedst muligt.

Vindmøllesekretariatet er etableret under Miljøministeriet som en del af aftale med Kommunernes Landsforening om etablering af plangrundlag for vindmøller inden 2011. Sekretariatet har adresse på By- og Landskabsstyrelsens miljøcenter i Århus, men har også medarbejdere tilknyttet miljøcentrene i Odense og Roskilde.

Yderligere oplysninger:

Kåre Albrechtsen, leder af Vindmøllesekretariatet, tlf. 72 54 82 44 el 41 26 93 44
Sune Bové, pressechef Departementet, tlf. 25 37 07 71 el. 72 54 60 32