Nordjylland vil sikre biodiversiteten

09-07-2009

Frederikshavn Kommune har, som den første i Nordjylland skrevet under på en Countdown 2010 erklæring. Hermed forpligter kommunen sig til at arbejde for at stoppe tabet af plante og dyrearter inden 2010.

Frederikshavn Kommune har, som den første i Nordjylland skrevet under på en Countdown 2010 erklæring. Hermed forpligter kommunen sig til at arbejde for at stoppe tabet af plante og dyrearter inden 2010.

Kommunen har samtidig offentliggjort tre lokale naturprojekter, der bidrager til at nå 2010 målet, og som kan inspirere andre til en indsats for naturen. Projekterne findes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside, http://www.blst.dk/Biodiversitet/Kommune2010/Kommunekort/

De tre projekter er: En handlingsplan for Nordjyllands truede engfugle, et undersøgelsesprojekt for nationalpark Skagens Odde (planlagt) og et plejeprojekt for sommerfuglen Hedepletvinge.

En fjerdedel af landets kommuner er nu med i 2010-netværket.

Danmark har på nationalt plan tilsluttet sig Countdown 2010-deklarationen. Målet er - før 2010 - at stoppe tilbagegangen i klodens biologiske mangfoldighed. Deklarationen er en del af FNs konvention om biologisk mangfoldighed fra 1992.

By- og Landskabsstyrelsen har på adressen http://www.blst.dk/Biodiversitet samlet viden om tilskudsmuligheder og naturgenopretnings- og planlægningsværktøjer, der kan bruges til at sikre overlevelsen for planter og dyr. Her findes også et danmarkskort, hvor kommuner der har underskrevet 2010 erklæringen er vist med grønt.