Forslag om fælles kommunikationsstrategi i EU for skove og skovbrug

08-07-2009

På et møde mellem de statslige skovdirektører i EU er der opnået enighed om en deklaration, som opfordrer EU-Kommissionen og EU-landene til at arbejde på en fælles kommunikationsstrategi for skove og skovbrug.

Eg På et møde mellem de statslige skovdirektører i EU er der opnået enighed om en deklaration, som opfordrer EU-Kommissionen og EU-landene til at arbejde på en fælles kommunikationsstrategi for skove og skovbrug.

Et af formålene med en fælles kommunikationsstrategi er at få gjort op med offentlige vrangforestillinger om skovenes tilstand i Europa. Det fremkom eksempelvis på mødet, at mange ikke er klar over, at skovarealet i Europa er stigende, og at der er udbredt bekymring over virkningerne af hugst, selvom tilvæksten i de fleste Europæiske lande overstiger hugsten. Det fremgik også, at mange har en ringe forståelse af, hvad bæredygtig skovdrift er og af mulighederne for at sikre sig dette ved at købe certificeret træ.

Skov- og Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen, synes det er en god idé med en fælles kommunikationsstrategi i EU-landene:

"Det vil ofte være miljømæssigt fordelagtigt og godt for klimaet at bruge lovligt og bæredygtigt produceret træ frem for andre mere miljøbelastende materialer. Vi bidrager gerne til at øge forståelsen for dette gennem en fælles strategi for kommunikation. Samtidig er det vigtigt, at forbrugerne får nogle bedre redskaber til at styre udenom det problematiske træ, for det er jo stadig ikke alt træ, der er lige godt. Derfor må branchen stramme op og bl.a. satse mere på certificeret træ, så forbrugerne kan få ordentlig dokumentation for, hvad det er de får " , oplyser Skov- og Naturstyrelsens direktør Hans Henrik Christensen.

Skov- og Naturstyrelsen har via Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien givet et støttebeløb på 900.000 kr. til Træ er Miljøs igangværende klimakampagne " Træ gavner klimaet" .

Som et foreløbigt resultat heraf har Træ er Miljø oversat og bearbejdet filmen Forest and climate change: A convenient truth . Filmens danske titel er Skove og klimaændringer: En bekvem sandhed. Filmen præsenterer fakta om skovenes rolle i reguleringen af klimaet og informerer om skovrydning, skovenes betydning for biodiversiteten og skovenes rolle som livsgrundlag for mennesker. Også skovenes rolle som leverandør af biomasse til energiformål og træ til konstruktionsformål belyses.

Skov- ogNaturstyrelsen arbejder endvidere på en ny og forbedret vejledning om offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.