Ny Drifts- og Plejeplan for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn

01-07-2009

Fastlæggelse af de nye drifts- og plejebestemmelser og beskrivelse af nye militære aktiviteter for perioden 2008 til 2022

Skov- og Naturstyrelsen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har offentliggjort en ny drifts- og plejeplan for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn. Planen beskriver skyde- og øvelsesterrænets militære anvendelse og betydning, samt naturværdier i form af flora, fauna, landskab, naturtyper, den militære historie og de kulturhistoriske spor i landskabet.

Desuden Jægerspristerrænets udvikling siden den første plejeplan for perioden 1998-2012, samt de lovgivningsmæssige brugsbegrænsninger der gælder for området. Endelig fastlægges de nye drifts- og plejebestemmelser samt beskrives nye militære aktiviteter for perioden 2008 til 2022.

Planen kan læses på