Se kronvildtet ved Sandfær Plantage i Vestjylland

27-07-2009

Ved den offentlige vej Råstedvej ved Sandfær plantage har Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland indrettet et kronvildtobservationssted. Her kan du fra din egen bil ofte være heldig at se kronvildt af den livskraftige og vildtlevende stamme.

Foto: René Søndergaard Frederiksen, Sørvad Ved den offentlige vej Råstedvej ved Sandfær plantage har Skov- og Naturstyrelsen – Vestjylland indrettet et kronvildtobservationssted. Her kan du fra din egen bil ofte være heldig at se kronvildt af den livskraftige og vildtlevende stamme. Du finder stedet ved at køre fra Vind kirke mod Råsted.
Ved græsmarken mellem Vind hede og Sandfær plantage, må du på gerne parkere bilen på det afmærkede område. Medbring en god kikkert. Bliv i bilen for ikke at forstyrre vildtet unødvendigt.

Om foråret kan man se de nyfødte kalve, som følger tæt efter deres moder. Lidt på afstand går måske hjorte, hvor årets nye gevir er ved at vokse ud. Geviret er blødt og dækket af bast, og kan altså på denne årstid ikke bruges som kampvåben. Dette ændrer sig dog i september, hvor brunstkampene og hjortenes dybe brøl måske kan opleves.

De bedste tidspunkter er morgen og aften, men i godt vejr vil krondyrene også ofte være ude på de åbne arealer midt på dagen. Denne dagaktivitet på åbne arealer er egentlig krondyrets oprindelige adfærd, men menneskets efterstræbelse har i de fleste områder medført, at krondyret har udviklet sig til overvejende at være nataktiv.

Hvis du vil læse mere om kronvildt kan du bruge dette link: