Kommunerne skal nu planlægge grønt

08-07-2009

Kommunerne skal fremover planlægge byerne og det åbne land med det overordnede mål at skabe et sammenhængende, grønt og bæredygtigt Danmark.

Kommunerne skal fremover planlægge byerne og det åbne land med det overordnede mål at skabe et sammenhængende, grønt og bæredygtigt Danmark. De skal sikre sammenhæng i naturen og skabe rammer, så naturen bliver robust over for klimaændringerne. Og danskerne skal have flere adgange til oplevelser i det åbne land.

Det er bare nogle af budskaberne i miljøminister Troels Lund Poulsens forslag til Landsplanredegørelse 2009 . Den indeholder de principper og prioriteter, som regeringen mener, at kommunerne skal planlægge efter. Redegørelsen er nu i offentlig høring.

For første gang henvender landsplanredegørelsen sig direkte til kommunerne, fordi de nu har ansvaret for planlægningen af både byerne og det åbne land. Af samme grund er redegørelsen udarbejdet efter flere møder mellem ministeren, landets borgmestre og regionsrådsformænd.

Forslaget til Landsplanredegørelsen 2009 lægger vægt på, at de åbne kyster og befolkningens adgang til dem skal bevares. Kommunerne skal planlægge, så der bliver plads til mere vand og natur i byerne, men der skal stadig være en klar grænse mellem land og by.

Udviklingsbetingelserne er meget forskellige i Danmark. Derfor sætter redegørelsen fokus på de forskellige geografiske områder og deres tilsvarende forskellige planlægningsmæssige udfordringer. Miljøminister Troels Lund Poulsen vil i den forbindelse igangsætte et initiativ om bæredygtige og attraktive landdistrikter, som i samarbejde med udvalgte kommuner skal bidrage til nytænkning af mulighederne for udvikling i landdistrikterne.

Kommunerne skal planlægge for landbrugets nye store husdyrbrug, herunder biogasanlæg, så de både tager hensyn til miljø- og landskabsinteresser og til landbrugets investeringer. Det er en del af den aftale om Grøn Vækst, som regeringen for nyligt har indgået. Landsplanredegørelsen står ikke alene, den skal ses i sammenhæng med regeringens væsentlige politiske initiativer.

Forslag til Landsplanredegørelse 2009 er i offentlig høring fra den 8. juli 2009 til den 7. september 2009.

Læs forslaget til Landsplanredegørelsen 2009 (pdf 6mb)

Bestil den trykte udgave af forslag til Landsplanredegørelse 2009 i Miljøministeriets Netboghandel

Yderligere oplysninger:
David Trier Frederiksen, arkitekt, By og -Landskabsstyrelsen, LANDSPLAN, 7254 4812,