Holstebro Kommune har givet tilladelse til naturprojekt

02-07-2009

Holstebro Kommune har givet tilladelse til naturprojektet ”Genslyngning af Lilleå og Bavnbæk”

Naturprojektet ”Genslyngning af Lilleå og Bavnbæk” gennemføres som del af regeringens særlige vand- og naturindsats (miljømilliarden).  Genslyngsprojektet omfatter Lilleå på strækningen fra Vester Hvoldal Dambrug til Skærum Mølle, og Bavnbæk fra ca. 800 m opstrøms overføringen af Hvoldbyvej til udløbet i Råsted Lilleå. Derudover omfatter projektet etablering af ca. 20 bynær skov ved Skærum Mølle.

Holstebro Kommune har nu i henhold til bekendtgørelse om vandløbsreguleringer og –restaurering m.v. givet tilladelse til projektet. Sideløbende med at tilladelsen fra Holstebro Kommune er sendt offentlig høring i 4 uger, er anlægsarbejderne i forbindelse med projektet sendt i udbud.

Læs mere om projektet her: