"Selvfølgelig må I være her"

10-07-2009

Til brugerne af Skjern Å:  "Ja, selvfølgelig må I være her - heldigvis er I her jo allerede "

af skovrider Ulrik Lorenzen, Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk

Efter Skov- og Naturstyrelsen har afmeldt et to årigt pilotprojekt med op til 15 små motorbåde på Skjern Å, har der været en del aktivitet i de lokale medier. Selv om det er forståeligt med en vis skuffelse blandt medlemmerne af Skjern Havn Bådelaug, så skal sagen altså belyses, så de læsere der ikke kender sagen kan få en orientering, og ikke blot "tvinges" over på den ene side - aktuelt hos dem "der er imod Skov- og Naturstyrelsen". Tro mig; der er mange borgere og brugergrupper, der meget gerne vil undgå, at der kommer motorbådssejlads på Skjern Å. At sejlads med motorbåde kan lade sig gøre på f.eks. Varde å skyldes, at forhistorien der er en helt anden.

En overskrift i Dagbladet Ringkøbing-Skjern lyder "Må vi også være her?" Det har fra dag ét været Skov- og Naturstyrelsens holdning, at naturområdet skal være tilgængeligt, og de besøgende skal have de bedste muligheder for at opleve naturen på tæt hold. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen brugt rigtigt mange penge på at lave stier, grillhytter, hundeskov, hængebroer, færger, fugletårne, naturcentre osv osv. Mit svar på Dagbladets overskrift er derfor " Ja, selvfølgelig må I være her - heldigvis er I her jo allerede".

Natura 2000 områder
I den aktuelle sag skal Skov- og Naturstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune, følge de EU- regler, der gælder for Natura 2000 områder. Ringkøbing-Skjern Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har i fællesskab lavet pilotprojektet for de 15 små motorbåde, og ingen af os kan afvise, at projektet har en negativ effekt på specielt fuglelivet. På det grundlag har hverken vi eller kommunen lov til at give tilladelsen til at pilotprojektet sættes i gang.

Danmarks Miljøundersøgelser
For dog at være på den helt sikre side, havde Skov- og Naturstyrelsen bedt om en udtalelse fra Danmarks Miljøundersøgelser, der er eksperter på fugle, og de er enige med os. Når Dagbladet skriver at " Miljøundersøgelser fraråder ikke sejlads." så er det rigtigt af den simple årsag, at vi ikke har bedt dem om et råd for eller imod motorbådsprojektet. Vi opfatter Dagbladets overskrift som et forsøg på at støtte den ukonstruktive diskussion "For eller imod Skov- og Naturstyrelsen".

Naturstyrelsen har ikke forholdt sig til ønsket om en turbåd på Skjern Å
Ønsket om en turbåd er på uheldig vis blevet blandet ind i den aktuelle mediesag. Skov- og Naturstyrelsen har overhovedet ikke forholdt sig til et ønske om en turbåd. Årsagen er den, at vi ikke har fået en ansøgning om sejlads med en turbåd. Hvis en sådan kommer, ser vi selvfølgelig velvilligt på den men kravet er det samme som for de små motorbåde. Inden turbåden kommer ud at sejle, skal det vurderes om sejladsen vil stride mod EU-reglerne. Det er Skov- og Naturstyrelsens og Ringkøbing-Skjern Kommunes ansvar, at det ikke sker.

Jeg ved, at rigtigt mange nyder naturen omkring Skjern Å, og de mange faciliteter Skov- og Naturstyrelsen der har skabt. Det er vi meget stolte over, og samtidig er vi taknemlige for den store lokale påskønnelse, som vi dagligt møder, når vi færdes derude. Derfor ærgrer den aktuelle mediesag mig og mine medarbejdere, for i praksis oplever vi slet ikke den polarisering, der i øjeblikket lægges op til i Dagbladet.

Derer plads til mange aktiviteter i Skjern Enge
Skov- og Naturstyrelsens holdning er at Skjern Enge skal være tilgængelig for offentligheden. Der er både plads til gående, ridende, cyklende, kano- og kajaksejlere, jægere, fiskere, ornitologer m.fl. Skov- og Naturstyrelsen har bl.a. anlagt over 20 km cykle- og vandrestier i området og etableret 27 parkeringspladser. Desuden er der opsat grillpladser, shelters, fugletårne m.m til besøgende.