Hærværk ved Meldgård Sø

17-07-2009

Den 13. jule blev der begået groft hærværk på Skov- og Naturstyrelsens arealer ved Meldgård Sø i Søby Brunkullejer.

En bro blev flækket midt over.

hærværk mod bro

Redningskassen ved søen blev også ødelagt.

hærværk mod redningskasse

Derudover blev to birketræer i nærheden fældet og forsøgt søsat.

Yderliger information:Skovfoged Otto Buus tlf. 51 56 17 83