Kilder og krat i 3D (naturture i Midtjylland)

22-07-2009

Pressemeddelelse

Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland indbyder denne sensommer til et helt nyt naturvejledningsarrangement, hvor der over 3 dage bliver mulighed for at se området omkring Gudenåens og Skjernåens Kilder i 3 dimensioner.

cykeltur i midtjylland

Første gang er lørdag den 8. august, hvor der især er mulighed for at se på områdets egekrat via en cykeltur fra Naturcenter Koutrupgård på de små grusveje omkring åudspringene og videre ad vejene, Vandskellet og Hærvejen, til Øster Nykirke og igennem skoven til Skovsbøl og Stampe Mølle, hvor der fortælles små historier om området. Undervejs gøres der holdt et sted, hvor den medbragte kaffe kan drikkes, og hvor der kan klippes en buket af den udsprungne lyng.

Læs mere i pressemeddelelse