Ny vandretursfolder over Skagen

09-07-2009

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en ny vandretursfolder over Skagenområdet. For første gang er oplysninger om Skagen Klitplantage, Byfogedskoven og Spirbakke Mile samlet i én folder.

Skov- og Forsiden af vandretursfolderen om Skagen Klitplantage Naturstyrelsen har udgivet en ny vandretursfolder over Skagenområdet. For første gang er oplysninger om Skagen Klitplantage, Byfogedskoven og Spirbakke Mile samlet i én folder.

I folderen redegøres der kort og præcist for landskabsudviklingen og det særlige samspil, der er i området, mellem mennesker og natur - et samspil som både plantage, skov og mile er udtryk for. Landskabet ved Skagen er unikt med en kombination af skov, klit, hede og strand. Ud over at rumme naturskønne arealer byder området også på et spændende dyre- og planteliv - endda af den mere sjældne slags.

"Jeg glæder mig over, at Skov- og Naturstyrelsen – Vendsyssel kan tilbyde en ny vandretursfolder i Skagen. Folderen giver information om nye og spændende oplevelser i plantage, skov, klit og hede. Med folderen i hånden kommer du rundt til områdets unikke og varierede natur", fortæller arkæolog Marie Ax fra Skov- og Naturstyrelsen – Vendsyssel.

I folderen kan du også se et kort over de nye og ændrede vandreruter i området. Ruterne har fået navne efter særlige kendetegn på turene. På Sandflugtsruten kan du bl.a. besøge et udsigtstårn, som gør det muligt at få en panoramaudsigt over klit- hede- og plantagelandskab, ligesom det er muligt at se udviklingen i en vandremiles cyklus. Ved Spirbakke Mile ser du, hvordan et vindbrud er starten til en vandremile, mens Sandmilen ved Kattegat er ved at afslutte sin vandring og ”går i havet”. Løvfaldsruten er udlagt til kørestolsegnet rute og delt op i en kort og en lang tur.

Det nye vandreturskort er ajourført med veje, cykelruter, shelterplads, telt – og grillpladser, og seværdigheder er markeret med røde tal.