Lovforslag skal gøre det muligt for staten at sælge sommerhusgrunde ved Vestkysten

29-07-2009

Gennem en årrække har det været Miljøministeriets ønske at sælge hen ved 290 sommerhusgrunde som staten i dag ejer ved Vestkysten. Grundene er i dag udlejet til sommerhusejere, der har lejet grundene for normalt 30. år - men som selv ejer sommerhuset der ligger på grunden.

Sommerhus på vestkysten Gennem en årrække har det været Miljøministeriets ønske at sælge hen ved 290 sommerhusgrunde som staten i dag ejer ved Vestkysten. Grundene er i dag udlejet til sommerhusejere, der har lejet grundene for normalt 30. år - men som selv ejer sommerhuset der ligger på grunden.

Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen har netop sendt et brev til de berørte sommerhusejere om, at Miljøministeren har besluttet, at arbejde for at fremsætte et lovforslag, der giver mulighed for at alle lejere, som ønsker at købe den grund deres hus ligger på får mulighed for det. Det er Miljøministeriets umiddelbare vurdering at udstykningen kan gennemføres uden at slække på de hensyn der i dag er til natur og landskab på de beskyttede arealer.

Det vil være frivilligt for lejerne, om de vil købe eller fortsætte som lejere.

De sommerhusgrunde der forventes solgt, hvis lovforslaget vedtages, er beliggende i Jylland ved Blokhus Klitplantage, Rødhus Klit, Tranum/Ejstrup Strand og Bjerghuse ved Fjand.

Hvis grundene bliver solgt, vil det ske på en måde så offentligheden fortsat kan færdes i områderne i samme omfang som hidtil.