Forrygende fugleliv i Sundby Sø

29-07-2009

Regelmæssige fugletællinger dokumenterer et forrygende og afvekslende fugleliv i og ved den kun 1 år gamle sø.

Vibeunger. Foto: Erling Andersen
Siden Sundby Sø blev en realitet i oktober 2008 har ornitologen Erling Andersen foretaget månedlige fugletællinger.
Tællingerne giver os mulighed for at følge udviklingen i fuglelivet i takt med, at livsbetingelserne ændres. Og tællingerne viser ikke overraskende, at fuglene reagerer lynhurtigt på ændringer i naturforholdene.
Erling Andersen supplerer resultaterne fra den sidste tælling 9. juli med følgende observationer:
Jeg var heldig at se odderen i dag, den var i nordenden af søen. Jeg tror det var en han, for den var meget stor.
Der er mange ynglefugle, bl.a. gråstrubet lappedykker, gråænder, gravænder, blishøns og viber. I sydenden af søen var der en vibe med tre daggamle unger. På billedet kan du se to af dem.
Du kan følge udviklingen på
  • <>Sundby Sø´s hjemmeside