Sjælden fugl i Vestjylland: Verdens hurtigste flyver slår sig ned i fuglereservat

14-07-2009

Øen Langli i Vadehavet har status som fuglereservat og administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Nu har en prominent gæst slået sig ned på øen.

Øen Langli i Vadehavet har status som fuglereservat og administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Nu har en prominent gæst slået sig ned på øen. En ung vandrefalk har i længere tid taget ophold ved en af Naturstyrelsens kunstige rævegrave, og der har været spekulationer om, hvorvidt der har været tale om ynglende vandrefalke på øen. Men det afviser skovrider Ulrik Lorenzen fra Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

"Jeg er meget sikker på, at vi ikke har ynglende vandrefalk på Langli i år, da det jo ikke just er en diskret ynglefugl. Men jeg vil blive pavestolt, hvis det et år lykkes vandrefalken at yngle på Langli. Men indtil da kan vi til gengæld glæde os over, at vi hyppigt ser denne fantastiske fugl i lokalområdet", siger Ulrik Lorenzen.
Vandrefalken regnes for verdens hurtigste dyr og kan styrtdykke med en fart på omkring 180 km/t. Det er først og fremmest måger falken på Langli har på menukortet.

Det er medarbejdere fra Danmarks Miljøundersøgelser og Statens Naturhistoriske Museum, der har registreret falken under rutinemæssige besøg i fuglereservatet.

Falken menes, at komme fra Tyskland, hvor den efterfølgende tilsyneladende har fundet den danske vadehavsø attraktiv, da her er rigeligt med føde – let tilgængeligt for en ung, uerfaren vandrefalk.
Vandrefalken kan yngle på Langli
Vandrefalken er mest kendt for at yngle på stejle klinter og utilgængelige klippeskråninger som f.eks. yngleparrene på Møns Klint. Men vandrefalken kan godt finde på at yngle på jorden, hvis den finder omgivelserne tilpas uforstyrret.

”Det er således ikke umuligt, at vi på et tidspunkt vil opleve ynglende vandrefalke i vores del af landet", oplyser Ulrik Lorenzen.

I dag yngler vandrefalken kun på Bornholm, Stevns Klint og Møns Klint.

Yderligere oplysninger: skovrider Ulrik Lorenzen, tlf. 7654 1020