Vildsvin i Gribskov

30-07-2009

Nu er der igen konstateret undslupne vildsvin på Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjællands arealer. Denne gang er der set vildsvin flere steder i Gribskov.

Vildsvinet i Kagerup. Foto: Pipper Carlsen Nu er der igen konstateret undslupne vildsvin på Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjællands arealer.

Denne gang er der set vildsvin flere steder i Gribskov.

Vi har gennem de sidse dage modtaget en række oplysninger fra naboer til skoven, som oplyser at have unge vildsvin gående i deres haver, eller som har set dem på deres tur i skoven.

Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjælland ved ikke hvorfra vildsvinene stammer eller hvordan de er kommet til Gribskov. Der er efter vores opfattelse tale om store unger på ca. 8 uger, som burde gå sammen med deres mor. Om de er store nok til at klare sig i det fri er et åbent spørgsmål.

Vi har modtaget oplysninger fra beboere i fra Gadevang, hvor der er set en unge i området omkring Skovlyet og fra Kagerup, hvor der går en unge tæt på Kagerup Station. Da observationerne er næsten samtidige, formoder vi at der er tale om flere dyr. Vi har også modtaget en henvendelse om et måske større vildsvin ved Multebjerg.

Vi efterlyser hermed ejeren, eller personer der kender til hvorfra vildsvinene stammer. Oplysninger kan mailes til

Foto: Pipper Carlsen Vi har modtaget disse billeder fra taget af Pipper Carlsen i Kagerup, som bl. a. skriver:
Vi er desværre kommet til at holde af den lille charmerende dame (vi mener det er en hun). Så det ville være dejligt, hvis der var mulighed for at få den indfanget og sat ud et sted, hvor den kunne være sammen med artsfæller. Vi er helt klar over, at den ikke kan blive her eller i skoven, men at skyde den er næsten ikke til at bære. Den er så tillidsfuld og gør ingen skade her hos os. Hvor gammel tror du den er? Den er ikke meget større end en foxterrier og har som du kan se stadig sine striber.

Sidst vi havde vildsvin på Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjællands arealer var sidste sommer, hvor 6 voksne vildsvin for en tid gik frit omkring i Tisvilde Hegn og hos skovens naboer. Dengang fandt vi aldrig frem til vildsvinenes rette ejermand. 3 vildsvin blev indfanget af skovens personale, 2 blev skudt og en blev aldrig fundet.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der risiko for at vildsvin kan smitte tamsvin med sygdommen svinepest. Derfor skal de vildsvin der lever i Danmark være indhegnede. Hvis vildsvinene slipper løs skal de ifølge reglerne skydes så hurtigt som muligt.

Foto: Pipper CarlsenDen normale procedure når der konstateres fritlevende vildsvin er, at lodsejeren er forpligtet til selv at skyde svinene eller få en jæger til at gøre det. Vi er også behjælpelige med at skyde svinene og stiller vores viden og erfaring til rådighed for lodsejere, der eventuelt konstaterer at de har vildsvin på deres ejendom” fortæller skovfoged Ole Andersen  fra Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen har kontaktet Nordsjællands Landboforening, for at gøre opmærksom på forekomsten af vildsvin og for at anmode om hjælp dels til at finde vildsvinenes rette ejermand og dels for at gøre foreningens medlemmer opmærksom på at eventuelle vildsvin på deres jorder skal skydes.

”Vi vil naturligvis meget gerne høre fra de jægere, landmænd og naturgæster, som eventuelt observerer vildsvin uden for de hegninger, hvor de ifølge reglerne hører hjemme” siger Ole Andersen.

Generelt om vildsvin

Vildsvinespor. Foto: Ole Andersen
Spor af vildsvin.

Spor af fødesøgning. Foto: Ole Andersen
Vildsvinene efterlader sig, når de er voksne, tydelige spor, når de roder rundt i skovbunden for at finde føde. Føden består i stort omfang af rødder, bog og agern ligesom vildsvinene gerne opsøger landmandens marker for at finde kartofler, korn og majs.

Fakta om vildsvin:

  • I Danmark skydes fritlevende vildsvin fordi man frygter, at de kan smitte tamsvin med svinepest.
  • Vildsvinet har længere ben end tamgrisen, og den er gråsort. Om vinteren er pelsen tyk, med lange dækhår og brun underuld.
  • Vildsvinet er et kompakt dyr, der fra snudespids til halerod måler omkring 150 cm , og som har en hale der er 20- 25 cm lang. Vægten ligger som regel mellem 50 og 75 kg . Hunnen, som man kalder soen, er mindre end ornen.

Læs mere om vildsvin på skovognatur.dk

Ældre vildsvin. Foto: Ole Andersen
Gammel vildsvineso

Vildsvinegris fra i år. Foto: Ole Andersen
Ung vildsvinegris